Foreningsbloggen har flyttet!

Du finner oss nå på www.foreningsbloggen.no. Vi sees!

IMG_8716

Advertisements

Gjesteblogger: Merete Grimeland

Kursholder på SiO Foreningers kurs i kommunikasjon og markedsføring

_MG_5912

To tips til markedsføringen av ditt arrangement

Da jeg startet min tid som frivillig ble jeg med i PR–gruppa i filmklubben Cinema Neuf. Vi var fire stykker, og vi byttet på å lage plakatene (og å henge dem opp, men det var ikke så gøy…) Dette var høsten 2007. Facebook var på vei inn, og Underskog og en rekke andre kulturkalendere gav så mange ekstra muligheter for å spre filmvisningene våre at det nesten var overveldende. Jeg følte at jeg ikke fikk lagt ut visningene på mange nok steder. Vi hadde en standard rutine som tok utgangspunkt i at plakater var hovedkanal. Vi hadde også et programblad som vi lagde i starten av hvert semester for å vise frem programmet vårt. Men selv om vi brukte både plakater og sosiale medier var det ikke så mange som kom på visningene våre.

Vi fortsatte arbeidet videre som før, men våren 2008 var det en modig sjel som bestemte seg for å begynne å spørre publikummerne våre hvordan de hadde fått vite om visningene våre. Noen hadde vært på visning før og likte at filmene ble vist på filmrull, andre likte bare den spesifikke filmen som ble vist den kvelden, mens andre var der fordi de kjente noen av oss i styret. Det var ikke så mange som hadde sett plakatene våre.

Derfor: Tips 1: Sjekk hvordan folk har fått høre om deg!

Vi brukte det vi lærte av å spørre publikum til å jobbe videre med promotering av visningene våre. Men det var likefult mye arbeid, og overveldende å få det til. Vi hadde to visninger i uka, så det å skulle rekke å benytte alle mulighetene til markedsføring som var der ute to ganger i uka var ganske vanskelig. Vi hadde i alle fall lært oss en ny ting, det var å høre med de som kom til oss hvordan de hadde fått høre om oss.

Senere var jeg med på kurs hos SiO i kommunikasjon og markedsføring. Her kan det nevnes at ting har utviklet seg sånn at jeg holder dette kurset selv i dag. Men, uansett. Den overveldende følelsen jeg hadde i forbindelse med alt arbeidet som skulle gjøres hver eneste gang, ble litt mindre etter kurset. For en av de tingene som jeg syns var mest nyttig for meg var en mal for en markedsføringsplan.

Et av de viktigste punktene på den planen var MÅL:

  • Hva var det vi ville oppnå for hvert arrangement vi hadde?
  • Hvor mange ville vi skulle komme?
  • Ville vi at noen av de som kom også skulle bli frivillige i foreningen?
  • Ja, hva måtte vi i så fall gjøre?

Tips 2 er derfor: Planlegg hvordan du skal promotere!

I dag syns jeg markedsføringsplanen er enda mer nyttig enn før, for mengden kanaler vi kan promotere gjennom blir bare større og større. Ved å bruke planen som verktøy må man tenke over hvem det er man vil kommunisere med, og hvor de er. Alle kanalene er kanskje ikke relevante lenger, og arbeidsmengden kan bli litt mindre og enklere. Etterpå kan man også se på arrangementet og planen i sammenheng, å finne ut om man oppnådde det man var ute etter. Hvis man ikke gjorde det så bruker man kunnskapen man har fått  til å gjøre det bedre neste gang.

Planen kan du laste ned her. Hvis du kjenner at du gjerne skulle lært mer om å jobbe med markedsføringsplanen, og om evaluering av resultatene, da kan jeg fortelle deg at det går vi gjennom på kurset i kommunikasjon, markedsføring og sosiale medier.
Lyst til å være med? Meld deg på da vel.

1095094_10153121643040253_764975459_nMerete driver selskapet World Wide Narrative sammen med Therese Byhring. Har blant annet jobbet med studenter gjennom nattens helter og rektors utfordring. Alt hun har lært gjennom frivillig arbeid ved UiO bruker hun hver dag.

Gjesteblogger: Silje Christine Andersen

Formand i Det Norske Studentersamfund

c34a70872db2994cea3fe7a013b138d1Studentforeningenes jubileum! 

Onsdag 2. oktober 2013 feirer Det Norske Studentersamfund 200 år. Da Universitetet i Oslo ble grunnlagt og de første studentene ble immatrikulert, gikk det bare en måned før de stiftet sin egen studentforening. Selv om de var bare 17 stykker forsto studentene raskt verdien av å ha et samlingssted utenfor studiene. Det Norske Studentersamfund ble derfor stiftet med det formål å “gjennom vitenskapelige sysler og underholdende beskjeftigelse utbre åndsdannelse og broderånd blant sine medlemmer”.

Når Studentersamfundet nå har eksistert i 200 år sier dette mye om hvor viktig foreningstradisjonen er for norske studenter. Dagens jubileum er derfor en feiring av hele student-Norge og viktigheten av et godt og variert studentmiljø. Forelesninger og kollokviegrupper er ikke nok for å trives på studiene. Det er alt man gjør ved siden av som gir studiehverdagen ekstra mye mening. Det finnes utallige studentforeninger og organisasjoner man kan engasjere seg i, så mange at det kanskje virker uoversiktlig og vanskelig å velge. Det er helt annerledes å være student i Oslo i dag enn det var for eksempel for 60 år siden. Antall studenter har mer enn tidoblet seg, og studentmiljøet er fragmentert og mangfoldig.

Men det er like meningsfullt å engasjere seg i dag. Før var Studentersamfundet til primært for universitetsstudentene på grunn av den historiske og geografiske tilknytningen til institusjonen. Men en studentorganisasjon eksisterer utelukkende på studentenes egne premisser. Det vil si at etter hvert som studentmiljøet i Oslo utvikler seg kan man gjøre endringer. Studentersamfundet på Chateau Neuf har derfor lenge vært åpent for studenter fra alle utdanningsinstitusjoner i Oslo.

Å være en studentforening uten en spesifikk tilhørighet gir et unikt mangfold og et spesielt godt internmiljø. På Oslostudentenes kulturhus er det arrangementer hver eneste dag og et tilbud for enhver smak. På Studentersamfundet verdsetter vi variert debatt der kan alle meninger kan uttrykkes. Vi har derfor bevart vår sterke debatt-tradisjon og legger fortsatt stolthet i at vi har “landets frieste talerstol”.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til oss i jubileumsåret. På stiftelsesdagen holder vi en storslått jubileumsmarkering i Storsalen på Chateau Neuf kl. 18.00, etterfulgt av sprudlende servering og en rekke gratiskonserter. Bli med å feire at hele student-Norge fyller 200 år!

Mer om Det Norske Studentersamfund, og jubileet finnes her.

Hans Majestet Den Gylne Gris er Studentersamfundets høye beskytter.

Hans Majestet den Gyldne Gris er Studentersamfundets høye beskytter. Her sees Formanden og Majesteten sammen.
Foto: Aslaksen/Schrøder

Silje Christine Andersen er Formand i Det Norske Studentersamfund i jubileumsåret 2013. Hun har tidligere vært leder i Oslo Student TV, og er mastergradsstudent i Kinesisk samfunn og politikk ved Universitetet i Oslo.

Det Norske Studentersamfund holder til på Chateau Neuf på Majorstua, og er møtested og debattarena for studenter og eldre akademikere der alt fra filosofiske til politiske spørsmål blir tatt opp. Organisasjonen består av 30 ulike studentforeninger og har til sammen 4000 medlemmer.

Foreningsmangfold i praksis

I dag har vi satt i gang en liten høstkampanje i SiO Foreninger. Vi vil vise frem mangfoldet studentforeningene representerer, og akkurat i dag og i morgen så illustrerer vi det ved å pynte opp campus på Blindern, HiOA og BI med karakterer som illustrerer foreningene.

Foreningsmangfold i praksis Er de ikke fine?

Samme hvem av dem du syns ser best ut, eller kunne tenke deg å henge med, så vil du finne en forening de hører hjemme i.

Film, teater, kor, historie, dans, religion, hagedyrking – alt finnes der ute!

Har du sett en av disse på campus i dag? Eller vil du vite mer om mangfoldet av studentaktivitet? Les mer HER

En leders ansvar

_MG_6879Å være leder i en studentforening gir mange morsomme stunder med gode venner, og du vil sitte igjen med en masse erfaringer, kunnskap og gode kontakter for resten av livet.

Men hvilket ansvar har egentlig lederen?

Universitas ringer, denne gangen fordi arrangementet trakk flere enn forventet.  Forrige uke dukket ingen opp, og lederen måtte forklare hvorfor. Senere på dagen er det styremøte, det skal diskuteres hvordan nye medlemmer skal rekrutteres, hva som skal sendes inn til Kulturstyret i søknaden om støtte, og det skal diskuteres hvordan skal man dekke opp tapet fra forrige ukes arrangement. Etter møtet løfter lederen et av styremedlemmene som mangler motivasjon. Mange oppgaver løst i dag, men morgendagen venter nye utfordringer.

Lederen har ansvaret for at alle hjulene på vogna trekker, at lasten er godt sikret, og at kursen er satt riktig for foreningen. Når ting butter imot skal lederen stå frem og ta ansvar, hun skal være en støtte for sine medlemmer, motivere og hjelpe til der det trengs. Hun skal være tilstede for medlemmer som trenger ekstra oppfølging, ta den tøffe samtalen med medlemmer som enten ikke gjør jobben sin eller som mangler motivasjon.

Når ting går bra skal hun sikre gode rutiner for at ting skal gå godt også fremover. Holde humøret oppe og skape god flyt. Hun skal fremheve alt det gode som gjøres i foreningen, fremheve enkeltpersoners ekstra innsats, bygge en positiv kultur i foreningen.

Hun skal tilpasse språket sitt etter hvem hun møter og snakker med, enten om det er styremedlemmet, medlem, generalforsamlingen eller avisen som ringer. Hva passer å si, hva kan man love, mene, eller tenke. Hvordan blir man tolket.

Så hva forventes av lederen?  Hun skal kunne kommunisere, hun skal bygge foreningens omdømme og profil, hun skal fronte  god organisasjonskultur, ha oversikt over økonomien i foreningen og ta vare på sine medlemmer, enten de har de tøft, eller trenger et løft.

Dette er en leders ansvar!

Er du foreningsleder? Aspirerende leder? Eller har lederansvar i foreningen?

Bli med på SiO foreningers lederkurs 20.-22. september. Her møtes studentledere for å diskutere vervet sitt, lære mer om hva det vil si å lede og metoder for god ledelse.

 Klikk her for mer informasjon og påmelding.

Heder og ære!

Vinnerne av foreningsprisene 2013

Vinnerne av foreningsprisene 2013

En gang i året gjør Universitetet i Oslo stas på seg og sine, det foregår på årsfesten 2. september, og da skal også studentforeningene hedres.

Det nomineres studentforeninger i fire kategorier, og vinnerne i år er Feministisk forum som årets nyskapning, Farmasøyter Uten Grenser Studentgruppes «Løp for Lab» som årets enkelttiltak, årets studentpublikasjon ble Teknovatøren, og den gjeve prisen for årets studentforening gikk til Cinema Neuf.  Vi gratulerer så mye! Prisen er et samarbeid mellom UiO og SiO. Vinnerne får heder og ære, 5000 kroner og ikke minst får de overrakt prisene på scenen på Frederikkeplassen under årsfesten.

Vinnere er forskjellige fra hverandre både med tanke på formål og aktivitet, og viser mangfoldet blant studentforeningene på Universitetet. Vinnerne og de andre nominerte viser hva man kan få til gjennom studentengasjement, og det er bra at foreningene og deres innsats løftes frem av lærestedene. Og det er bra at UiO deler ut heder og ære til foreningene og inkluderer prisutdelingen i sin egen bursdagsfeiring, i år for øvrig feiret med marsipankake og konsert med Black Debbath.

Foreningene trenger og fortjener all den publisiteten de kan få, og det ville ikke vært unaturlig at lærestedene i større grad bruker studentforeningene i markedsføringen av seg selv. Samarbeid mellom læresteder og foreninger vet vi er fruktbart for begge parter.

For oss som jobber med foreninger hver dag er det morsomt å se at alt arbeidet som legges ned verdsettes, og at UiO vil vise frem prisvinnerne på sin årsfest. Det burde være flere arenaer der det foreningene gjør og bidrar med blir satt søkelys på, og vi kan jo håpe at UiOs pris til studentforeninger er den første i rekken av priser som blir delt ut til flinke og engasjerte studentforeninger!

Gratulerer igjen til foreningene som vant! Mer om prisene, vinnerne og de nominerte kan du lese her.

Gjesteblogger: Sabine Kristensen

SiO Foreningers kursholder på Regnskapskurs for store foreninger

Vassdal_ill3

Hei kjære foreningsmennesker og medstudenter!

Nå som et nytt studieår så vidt er i gang er det mange nye medlemmer og frivillige som skal ta i sine første tak i nye foreninger. Dette er alltid en spennende tid, og mulighetene er mange. Det finnes over 450 studentforeninger i Oslo, og også innad i de ulike foreningene er det mange forskjellige oppgaver å ta tak i, og mye å lære.

Foreningslivet

Gjennom mine fire år som frivillig i studentforeninger på Blindern har jeg lært mye, fra å lage potetmos med sementmikser til å sende brev til næringsetaten. Det nyttigste jeg sitter igjen med er en evne til å snakke med mennesker som jeg ikke hadde tidligere, og kunnskapen og ferdighetene jeg skaffet meg innen regnskapsføring og økonomi.

Da jeg startet i økonomiutvalget i foreningen min som helt fersk student var jeg en tur innom SiO Foreningers Regnskapskurs for store foreninger. To år etterpå ble jeg spurt om jeg ville holde det samme kurset, og det har jeg gjort de to siste årene.

Å holde et kurs for andre studenter som er interessert i foreningslivet har vært utrolig morsomt og spennende. Det gir et innblikk i hvordan andre foreninger fungerer, og hvilke utfordringer de møter i sin hverdag. Dessverre er det slik at en del som ender opp i en økonomiposisjon er litt motvillige til jobbe, noe som er synd. For det er ingen annen posisjon i foreningene som er så viktig for å holde  dem gående, og hvor man for et så godt overblikk og innblikk i foreningens gjøremål. Det er også en erfaring som er overførbar til mange andre steder utenfor studenthverdagen, og har potensiale til å gi en god mestringsfølelse.

Regnskapskurset

Regnskapskurs for store foreninger går over tre kvelder, og har hovedfokus på regnskapsprogrammet Mamut og oppbyggingen av regnskap. Det er selvfølgelig mange tall man jobber med, men det krever ingen matematiske kunnskaper utover det en mobilkalkulator kan hjelpe med.

Den første kvelden brukes på å forklare oppbyggingen til et standard regnskap, og viktigheten av rollen som regnskapsfører/økonomiansvarlig. I tillegg snakker vi noe om forskjellige lover og regler som henger sammen med regnskap, og bygger opp en grunnleggende forståelse av regnskapsføring og begreper innen dette feltet.

De to neste kveldene brukes til å gi en innføring i dataprogrammet Mamut. Vi går gjennom de mest brukte funksjonene og fører et enkelt lite regnskap som simulerer et årsregnskap. Gjennom disse kveldene kommer vi innom så godt som alle funksjoner som trengs for å klare å bruke programmet effektivt i studentforeningene.

Hjelp på veien

Sammen med kurset kommer det også tre hefter som gir en mer detaljert gjennomgang av det samme materialet, og en «bruksanvisning» for Mamut. Om man noengang støter på problemer som man ikke klarer å løse innad i foreningen, så er det selvfølgelig bare å ta kontakt med SiO Foreninger som sender noen som kan vifte med en tryllestav og løse flokene på magisk vis. De siste to årene har dette vært meg, og det er noe jeg har syntes har vært veldig interessant, for da har jeg kunne se hvordan de ulike foreningene har arbeidet og organisert regnskapene sine. Jeg er kanskje litt nerd…

De vanligste feiltrinn jeg støter på er ting som er enkelt å unngå. For det første er det viktig å ikke jobbe i skippertak, for ingenting er enkelt når man er stressa og har liten tid. Det andre er å avklare ansvarsområder når man tar over jobben, siden det er veldig kjedelig når viktige papirer ikke blir sendt inn til skatteetaten fordi alle har trodd det var noen andres ansvar. For det tredje, vær en del av foreningen og snakk med folk, så det ikke blir en ensom og isolert post, og få en oversikt på hva foreningen faktisk planlegger før de gjør det, heller enn når du plutselig står med regningen i hånden.

De fleste er engstelige for slike ting som MVA-rapporter og kontakt med skatte- og næringsetaten. Dette er ikke unødvendig, men det kan omgås ved å være ute i god tid og å ha nok informasjon. Folkene som tar telefonen hos skatteetaten/næringsetaten er vanligvis veldig hjelpsomme, og bare man har litt tålmodighet pleier de å kunne finne ut av det meste og forklare hva som trengs når man står fast.

Bli frivillig

Så hopp i det! Bli med i foreningshjulet og vær med på å sikre stabilitet og framdrift. Og mens dere har det gøy, så lærer dere ting som kan hjelpe dere siden og kanskje kan være relevant for enten studier eller en senere jobb. Men først og fremst er det en veldig interessant kjerneposisjon i studentforeningene, det beste studietiden har å by på.

Lykke til!

Om gjestebloggeren:

Sabine Kristiansen har vært aktiv i Realistforeningen på UiO, og har også holdt regnskapskurs for store foreninger for SiO Foreninger de siste to årene. Hun studerer på Politihøgskolen, og har derfor måttet slutte som kursholder for å flytte nordover for å ha praksis.

SiO Foreninger holder regnskapskurs for både store og små foreninger. De første kursene begynner i uke 36, les mer og meld foreningen på her.